INOKIM OXO MOTOR 60V

INOKIM OXO MOTOR 60V

$250.00 SGD

INOKIM OXO MOTOR 60V

Stock 1-sided axle rear motor for the Inokim OXO e-scooter. 

Add to cart
INOKIM OXO MOTOR 60V Stock 1-sided axle rear motor for the Inokim OXO e-scooter.